YIL: 10  /  SAYI: 120  /  Aralık - 2016
Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayımlanmaktadır.

 

üç kasaba, irmi dokuz küü
Mila KURUDIMOVA

Mila Kurudimova

1989 yılı 3 Mayısında Gagauzya’nın Çadır Kasabasında doğdu. Astrahan Devlet Üniversitesi İngilizce ve İtalyanca Çeviri Fakültesini bitirdi. Halen Moskova’da çeviri sektöründe çalışmaktadır. Gagauz dilinin lirizmiyle ilgilenmektedir. Gagauzca, Rusça ve İngilizce şiir ve yazılar yazmaktadır. Eserleri Ana Sözü ve Znamä Gazetelerinde yayınlandı.İki auç toprak hem taş,
Olacan bana arkadaş?
Başka bişey yok – al da kes,
Sade bu benim, çatlak ses...

Ana tarafım – Bucak,
Halkın biraz utancak.
Türk, balkan osa rus?
Kimsin sän? – Gagauz!

Şindi bizim, öbür asirdä – sizin,
Sabaa kimä gidecek kızın?
Top gibi – bir taraftan öbür tarafa –
Bilersin ne o – gaguz olmaa?

Üç kasaba, irmi dokuz küü:
Güneş kalkmadıynan, kalk ta örü!
Ana-boba yok, küçüünü da kimä?
Hepsi gitti kolay para kazanmaa.

Ne o kolay – kambur babucuk annatsın,
Ko bizim için kimsä dua etsin!
Ko, ana tarafım, yalpak sesin çaarsın –
Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!
05/08/2014

duygu başlantısı

İç, yudum-yudum beni iç.
Bak bana – sansın görmedin hiç.
Al elimi, avucuna canımı al,
Bak gözlerimä: orada akêr bal.

Bu kışın kim güneşi çalmış?
Hırsız gibi sıcaa almış-kapmış.
Sansın gökü boyamışlar: bulutlar mor.
Çoktan sündü ateş, kaldı salt kor.

Sus, gözlerini kıpıp, sus.
Şindi sayacez: bir, iki, on, otuz.
Bülbülü aklımızda sesleyecez,
Biyaz kaar valsinä bakacez.

Çal, bana gözäl bir türkü sän çal,
Aklımda tutacam lafların dadısını bal.
Bir kuş kafestä, bir ürek çarpıntısı:
Ş-ş-ş, korkma – o duygu başlantısı...


...»»  Devamı Kardeş Kalemler 120. sayıda...

 

 

DERGİDEN